Udział społeczeństwa w kształtowaniu strategii marketingowych o charakterze politycznym:

Społeczeństwo powinno mieć możliwość uczestnictwa w kształtowaniu strategii marketingowych o charakterze politycznym poprzez partycypację społeczną, konsultacje i dialog z interesariuszami. Firmy i instytucje powinny angażować się w dialog z klientami, społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.