ieje wiele różnych modeli gospodarczych na świecie, z różnymi cechami i wynikami. Nie ma jednego idealnego systemu gospodarczego, który zapewniłby jednocześnie największy wzrost gospodarczy, dobrobyt i lekkie życie dla wszystkich obywateli. Niemniej jednak, istnieją pewne cechy, które są często związane z systemami, które odnoszą sukces w tych dzie