**Marketing zrównoważonych rozwiązań energetycznych dla przemysłu.

Etyczne podejście do marketingu międzynarodowego: wyzwania i korzyści: W kontekście globalnego rynku, etyczne podejście do marketingu może stanowić wyzwanie ze względu na zróżnicowanie kulturowe i prawne. Jednakże, budowanie zaufania klientów poprzez uczciwe i transparentne działania może przynieść długoterminowe korzyści dla międzynarodowych firm.