Dialog społeczny jako element odpowiedzialnych strategii marketingowych

Dialog społeczny jako element odpowiedzialnych strategii marketingowych:
Dialog społeczny jest kluczowym elementem odpowiedzialnych strategii marketingowych, umożliwiającym zrozumienie potrzeb, oczekiwań i wartości społeczności lokalnych. Firmy i instytucje powinny angażować się w dialog z interesariuszami, budować zaufanie społeczne i promować partycypację społeczną.