Cold Mailing: Ryzyko, Konsekwencje i Dylematy w Świecie Biznesu

Ryzyko i Konsekwencje Cold Mailingu bez Zgody
Wysyłanie cold mailingów bez zgody odbiorcy na ofertę niesie ze sobą pewne ryzyko związanego z naruszeniem przepisów o ochronie prywatności, takich jak RODO (RODO) czy CAN-SPAM Act w Stanach Zjednoczonych. Konsekwencje prawne mogą obejmować kary finansowe, utratę zaufania klientów oraz reputacyjne szkody dla firmy.